دکتر ناصر ملک پور
لاپاراسکوپی کیسه صفرا از روش‌های برتر جراحی کیسه صفرا است.

لاپاراسکوپی کیسه صفرا

لاپاراسکوپی کیسه صفرا، یکی از روش‌های برتر در زمینه جراحی‌های مربوط به  کیسه صفرا است. کیسه صفرا یکی از اندام‌های داخلی است که در برخی